Yukio Tonegawa

Fra Genseipedia
Spring til navigation Spring til søgning
  • Navn: Yukio Tonegawa (????幸男, Tonegawa Yukio).
  • Tidligere navn: Yukio Noro (野呂幸男, Noro Yukio).
  • Født: 1938 (Japan).

Budokan[redigér]

Primære artikel: Budokan.

Da Yukio Tonegawa i 1967 kom til Danmark, ønskede han at træne karate, men på daværende tidspunkt var der ingen klubber eller i bedste fald meget få klubber tilgængelige. Karate var meget nyt, ligesom kampsport i det hele taget var meget nyt i Danmark på daværende tidspunkt. I stedet for at træne i en etableret klub, mødte Yukio Tonegawa chefinstruktøren i Budokan på Strøget, Bent Jakobsen. I Budokan blev der dengang kun tilbudt træning og undervisning i Judo og Ju-Jutsu men desværre ikke Karate. Efter aftale med Bent Jakobsen åbnede Budokan en karate afdeling, hvor Yukio Tonegawa var chefinstruktør. Yukio Tonegawa kaldte sin karate for Shinen-ryu.

Shinen-ryu[redigér]

Primære artikel: Shinen-ryu.

Yukio Tonegawa "grundlagde" eller opfandt navnet "Shinen-ryu" som navn på den karate han underviste i, i BudokanStrøget i København i årene fra 1967-1976.

Genseiryu[redigér]

Primære artikel: Genseiryu.

For at følge historien så kronologisk korrekt som muligt skal vi uden tvivl tilbage til 1967, hvor vi finder en 28 år gammel japaner ved navn Yukio Noro (han skiftede senere i forbindelse med giftermål i 1975 navn til Yukio Tonegawa).

Yukio Noro (Tonegawa) henvendte sig i Budokan, som dengang lå på Strøget i København. Det var hans intention at træne Karate, men da det på daværende tidspunkt ikke var muligt at træne karate i Budokan, blev Yukio Noro (Tonegawa) ansat af den daglige leder og stifter Bent Jakobsen. Dengang kunne man i Budokan træne flere andre forskellige slags kampsport som f.eks. Judo og Ju-Jutsu.

Yukio Noro (Tonegawa) blev ansat af Bent Jakobsen i Budokan i 1967, hvor han dengang oplyste at være gradueret 3.dan i en organisation ved navn Shinen-ryu.

Igennem årene har det af mange været accepteret, at Genseiryu blev etableret i Danmark af Yukio Noro (Tonegawa) i 1967, men organisationen som dengang blev bragt til Danmark havde absolut ingen officiel forbindelse til Genseiryu i Japan. Dette understøttes af det faktum, at Yukio Noro (Tonegawa) da heller ikke etablerede sin organisation under navnet Genseiryu men derimod under navnet Shinen-ryu.

Yukio Noro (Tonegawa) underviste i Karate i Danmark fra 1967 til 1974, hvorefter han i december 1974 rejste tilbage til Japan for at blive gift uden planer for nogensinde at vende tilbage til Danmark i karate-øjemed. Kort inden Yukio Noro (Tonegawa) forlod Danmark, solgte han således rettighederne til brugen af navnet Shinen-ryu til en af sine elever. Da Yukio Tonegawa alligevel i 1975 omend kun på et kort visit returnerede til Danmark, benyttede Yukio Tonegawa for første gang navnet Genseiryu om sin karate.

Blandt de personer som trænede i perioden fra 1975, op igennem 1980'erne og starten af 1990'erne er der bred enighed om, at den organisation som Yukio Noro (Tonegawa) i denne periode forsøgte at etablere, var en blandet "landhandel" med elementer fra flere andre organisationer som f.eks. Shotokan, Wado-ryu, Goju-ryu og Taido.

Yukio Noro (Tonegawa) brugte måske navnet Shinen-ryu som en fællesbetegnelse for sin egen personlige fortolkning af karate, hvilket igen understøttes af, at Shinen-ryu aldrig har eksisteret i hverken Japan eller andre lande verden over.

Kunihiko Tosa forklarede i et interview, at hverken Seiken Shukumine eller han selv henholdsvis før og efter 1962 har undervist Yukio Noro (Tonegawa), og at han derfor umuligt kan være gradueret eller på anden vis have officiel tilknytning til Genseiryu.

Efter at Yukio Noro (Tonegawa) returnerede til Japan i december 1974, havde Shinen-ryu fortsat hovedsæde i Budokan, idet Yukio Noro (Tonegawa) solgte rettighederne til navnet Shinen-ryu. I årene efter 1974 blev der på Sjælland etableret flere klubber som underafdelinger for Shinen-ryu. Klubberne samarbejdede i større eller mindre omfang frem til 1989, hvor Budokan lukkede. Klubberne var efter lukningen af Budokan overladt til sig selv uden organisatorisk ledelse. Shinen-ryu forsvandt derfor helt, idet klubberne enten lukkede eller fortsatte autonomt uden tilknytning til en organisation.

I starten af 1990'erne genetablerede enkelte medlemsklubber fra den nedlagte Shinen-ryu organisation kontakten til Yukio Tonegawa, som herefter i samarbejde med de danske udøvere etablerede organisationen Jokokan i 1992. Jokokan har i lighed med Shinen-ryu ingen og har aldrig har haft nogen tilknytning til Genseiryu.

Trods det faktum at Yukio Noro (Tonegawa) aldrig er blevet gradueret og aldrig har haft nogen officiel tilknytning til Genseiryu, så benytter Yukio Tonegawa fortsat navnet Genseiryu til at graduere medlemmer af organisationen Jokokan. Det er værd at nævne, at Jokokan i Danmark således hævder at have udøvere med høje dan-grader med tilknytning til Genseiryu, selvom dette meget kategorisk afvises af Genseiryu Karate-do International Federation, der har sit hovedsæde (Honbu Dojo) i Tokyo.

Yukio Noro (Tonegawa) har således ingen som helst rettigheder til at benytte navnet Genseiryu, hvilket også er gældende for Jokokan Danmark og de tilknyttede klubber.