Shin Karate-do Kyohan

Fra Genseipedia
Spring til navigation Spring til søgning
Seiken Shukumine portrait.gif

Shin Karate-do Kyohan (新空手道教範) af Seiken Shukumine, udgivet 1964.

 • Forfatter: Seiken Shukumine.
 • Titel: Shin Karate-do Kyohan.
 • Forlag: Bugeisha, 1964.
 • Sprog: Japansk.
 • Bestilling: Udgået af produktion.

Indledning[redigér]

Shin Karate-do Kyohan blev udgivet af Seiken Shukumine (1925 - 2001) i 1964, og bogens titel, "Shin Karate-do Kyohan" oversættes ordret til "Ny Karate-do Mester Tekst". Bogen er på japansk, og er så vidt vides aldrig oversat til andre sprog. Shin Karate-do Kyohan udgik af produktion for adskillige år siden, og kan i dag ikke købes i forretningerne. Bortset fra nogle enkelte eksemplarer givet som gaver, er det i dag faktisk umuligt at få fat i bogen. I Genseiryu sammenhæng har bogen ingen særlig teknisk værdi, idet bogen er en grundbog i Karate-do (Ko-ryu) og således ikke har noget med Genseiryu at gøre, som mange ellers fejlagtigt hævder.

Påstande[redigér]

Der er instruktører og klubber i Danmark, Finland, Sverige og Holland samt andre steder i Europa som ukorrekt hævder, at bogen "Shin Karate-do Kyohan", der blev udgivet af Shukumine sensei i 1964, er den første bog nogensinde med tilknytning til Genseiryu. Der er endvidere mange som hævder, at denne bog er nummer 1 i serien af Kyohan (mester tekst), således at Tosa Shihans bog "Genseiryu Karate-do Kyohan 2" skulle være efterfølgeren til Shukumine sensei's bog. Samtlige af disse påstande er usande.

Beskrivelsen[redigér]

Bogen er på i alt 510 sider ifølge sidenummereringen. Den sidste side (udenfor sidenummereringen) indeholder en meget kort kronologisk oversigt over Shukumine sensei's liv, f.eks. fødsel, dato for start af Genseiryu, dato for start af Taido osv.

Bogen indeholder billeder samt tekst om følgende kata'er:

 • Ten-i no kata (side 188 - 204)
 • Chi-i no Kata (side 273 - 300)
 • Jin-i no Kata (side 348 - 373)
 • Sansai no Kata (side 386 - 420)
 • Ko-ryu Naihanchi (side 424 - 444)
 • Ko-ryu Bassai no Kata (side 445 - 466)
 • Ko-ryu Kushanku no Kata (side 467 - 501)

På side 187 står der, at Shukumine sensei skabte følgende kata'er:

 • Ten-i no Kata
 • Chi-i no Kata
 • Jin-i no Kata
 • Sansai no Kata
 • Tai-i no Kata (ikke angivet med billeder)
 • To-i no Kata (ikke angivet med billeder)
 • Gensei no Kata (ikke angivet med billeder)

Beskrivelserne i bogen er meget udførlige og detaljerede. F.eks. kan Shukumine sensei bruge flere sider på kun at forklare hvordan man f.eks. knytter sin hånd. Bogen er derfor tilsyneladende tiltænkt personer som ikke i forvejen har nogen særlig viden om Karate, og kan således betragtes som en grundbog. Bogen bliver derfor hurtigt kedelig og uinteressant at læse. Det henleder derfor opmærksomheden på, at Shukumine sensei tilsyneladende ønskede, at bogen skulle være en introduktion eller grundbog i karate, en bog der henvendte sig til begynderen, uanset hvilken organisation man tilhørte.

To Eksemplarer[redigér]

Under min efterforskning af bogen var jeg heldig i juni måned år 2000 at erhverve mig et eksemplar af den til evigt eje. Senere i december 2000 var jeg endvidere heldig at se og undersøge endnu et eksemplar. I sidstnævnte eksemplar var der skrevet tre forskellige autografer tilsyneladende dateret d. 29. oktober 1990 ovenover og i et enkelt tilfælde med et af bogstaverne på et klistermærke, som var placeret på samme side. De tre autografer hidrører ikke fra hverken Shukumine sensei eller Tosa Shihan.

På det indsatte klistermærke var der bl.a. meget tydeligt anført navnet på en klub med angivelse af, at bogen har tilknytning til Genseiryu, navnet på bogens forfatter samt navnet på forlaget der udgav bogen. Jeg husker, at jeg fandt dette meget besynderligt, idet dette klistermærke ikke er indsat i mit eget eksemplar.

Kopi[redigér]

I efterforskningen af Shin Karate-do Kyohan havde jeg i alt to forskellige eksemplarer af bogen til rådighed. Ved at sammenligne de to bøger og studere bøgerne indgående, begyndte jeg at arbejde videre med en teori om, at de to bøger som jeg havde til min rådighed, blot var et genoptryk eller simpelthen kopier af den originale bog som Shukumine sensei udgav i 1964.

Blandt de fakta med interesse for undersøgelse af denne teori kan nævnes følgende:

 • Der er 511 sider i bogen, men kun de 510 er nummererede.
 • Bogen henviser ofte til navnet Ko-ryu men nævner aldrig navnet Genseiryu.
 • De første 510 sider bærer præg af at være en kopi, idet billeder, tekster osv. er meget utydelige og til tider endda umulige at læse eller se, hvad de forestiller.
 • Den kronologiske oversigt på side "511" er dateret fra 1925 med Shukumine sensei' fødsel frem til og med 1988.
 • I den kronologiske oversigt, står det anført, at bogen blev udgivet i 1964.
 • Side "511" fremstår særdeles tydelig, klar i skriften samt med en anden skrifttype end resten af bogen.
 • Klistermærket med angivelse af Genseiryu er tydeligt indsat efter at bogen er trykt/kopieret.

Der er flere fakta, men de ovenstående har jeg ganske kort listet her, idet jeg mener, at disse er de vigtigste for underbyggelse af teorien om, at der er tale om dårlige kopier. Ovenstående i betragtning, så mener jeg at have bevist følgende:

 • at bogens første udgivelse skete i 1964.
 • at der ved udgivelsen i 1964 ikke var noget som helst der indikerede, at bogen havde et tilhørsforhold til Genseiryu, tværtimod så er det tydeligt angivet i bogen, at den omhandler Ko-ryu.
 • at side "511" med den korte kronologiske oversigt over Shukumine sensei's liv blev tilføjet i 1988 eller kort herefter.
 • at bogen blev genoptrykt eller kopieret i 1988 eller året før.

Når man tænker over ovenstående fakta som bl.a. udgivelsen i 1964, og at side "511" indeholder dateringer over begivenheder helt frem til og med år 1988, må det være simpel logisk tankegang, at bogen er en kopi, simpelthen fordi en bog udgivet i 1964 umuligt kan indeholde en kronologisk oversigt over begivenheder frem til år 1988.

De billeder og tekster som der naturligvis er i bogen, bærer tydeligt præg af at være kopieret. Dette begrunder jeg i det faktum, at samtlige billeder i bogen er meget mørke, utydelige og enkelte er endda umulige at se hvad forestiller. Dertil skal ligges, at enkelte af de japanske skrifttegn, i lighed med de fleste af billederne, ligeledes er næsten ulæselige. Sammenligner man de 510 nummererede sider med side "511", får man det klare indtryk, at den sidste side er tilføjet senere, idet denne side fremstår særdeles tydelig, klar i skriften samt med en anden skrifttype end resten af bogen.

Interview[redigér]

Jeg har enkelte gange haft mulighed for at interviewe nogle af de ældre sensei's som både træner og underviser i GKIF's Honbu dojo (hovedkvarter) i Japan. Via disse interviews fik jeg bekræftet min teori yderligere, idet jeg fik forklaret, at en lille gruppe karate-udøvere uden tilhørsforhold til Genseiryu faktisk kopierede bogen i ca. 1990 tilsyneladende imod Shukumine sensei's vidende. Bogen fik herefter indsat et klistermærke og blev enten solgt eller foræret væk til entusiastiske medlemmer af Genseiryu eller udøvere af Karate og Taido som "samlerobjekt".

Afsløring[redigér]

Shukumine sensei fandt tilsyneladende ud af dette bog- og navnemisbrug, og skulle efter sigende have krævet betaling for denne uautoriserede udgivelse. Dette forklarer muligvis også, hvorfor der er et klistermærke med angivelse af at bogen, som jeg havde til min rådighed i Holland, havde tilknytning til Genseiryu, og at klistermærket mangler i bogen som jeg fik til evigt eje i juni år 2000. Jeg fik nemlig min bog gennem de officielle kanaler med kontakt til Shukumine sensei, hvorimod bogen fra Holland blev erhvervet gennem de udøvere som i Holland fejlagtigt hævder at have tilknytning til Genseiryu.

Det må således med rimelig sikkerhed kunne konstateres, at enkelte udøvere i al hemmelighed kopierede Shukumine sensei's bog og samtidig satte en kronologisk oversigt over Shukumine sensei's liv ind som side "511". For at holde deres forehavende hemmeligt, undlod de at ændre f.eks. overskrifter til Genseiryu, men valgte i stedet at indsætte et klistermærke som fejlagtigt angiver, at bogen har autoriseret tilknytning til Genseiryu. Klistermærket kunne indsættes uden problemer, når modtageren var interesseret i Genseiryu, men skulle man give et eksemplar til Shukumine sensei, eller folk som træner Taido, så kunne man blot undlade at indsætte klistermærket.

Sammenfatning (Vurdering af Fakta)[redigér]

 • Bogen blev udgivet i 1964, altså minimum 2 år efter at Shukumine sensei forlod Karate og overlod ansvaret for Genseiryu til Tosa Shihan.
 • Bogens titel indeholder intet med navnet Genseiryu, og oversættes ordret til "Ny Karate-do Mester Tekst".
 • Bogen indeholder intet om historie, hverken generelt eller om Genseiryu.
 • Shukumine sensei ønskede fra han forlod Genseiryu i 1962 til sin død i 2001 ifølge alle adspurgte udøvere af Taido samt hjemmesider herom, at alle som dyrkede Karate (dvs. Genseiryu) skulle følge ham og træne Taido, hvorfor det derfor ikke giver nogen som helst mening, at han skulle udgive en bog om Karate i 1964. Antager man dog at han havde arbejdet i adskillige år på en sådan bog, så ønskede han måske ikke, at arbejdet skulle gå til spilde, og han valgte måske så, for at undgå at forvirre begreberne, idet Tosa Shihan overtog organisationen 2 år tidligere i 1962, kun at udgive de dele som omhandlede Ko-ryu.
 • Da Tosa Shihan i 1984 udgav den første bog nogensinde med navnet Genseiryu, skrev Shukumine sensei et forord med anbefaling af bogen. Dette kunne have givet anledning til kopiering af Shukumine sensei's bog, idet de autonome udøvere således følte sig yderligere tilsidesat og i "klemme" uden også at have en bog med tilknytning til Genseiryu.
 • I forordet til Tosa Shihan's bog skrev Shukumine sensei bl.a., at han ikke selv før bruddet med Genseiryu i 1962, havde nået til fulde at modne organisationen, men at andre instruktører (Tosa Shihan) efterfølgende havde formået at gøre det.
 • Shukumine sensei's forord i Tosa Shihan's bog indeholder en anbefaling af Tosa Shihan's bog som identisk med sand Karate-do, hvilket virker underligt, såfremt Shukumine sensei skulle have ønsket, at medlemmer af Genseiryu skulle bygge sin viden på baggrund af hans egen bog "Shin Karate-do Kyohan".

Der kan således ikke herske tvivl om, at bogen oprindeligt blev udgivet i 1964, men blev kopieret i ca. 1988 og efterfølgende solgt til "specielt udvalgte". Shukumine sensei beskriver igennem hele bogen kata, teknikker osv. som Ko-ryu uden tilknytning til Genseiryu. Shukumine sensei nævner altså med andre ord intet om Genseiryu, hvilket vel er besynderligt, såfremt man vil skrive en bog om Genseiryu. Dette understøttes endvidere af, at de eneste steder i bogen, hvor navnet Genseiryu er nævnt, er på side "511" samt på det klistermærke som er indsat forrest i bogen. Det må derfor kunne antages, at Shukumine sensei's bog ikke har nogen som helst tilknytning til Genseiryu trods utallige usande påstande og rygter om det modsatte igennem årene.

Noter[redigér]

 • Oprindeligt udgivet på www.genseiryu.dk 16. februar 2002, senere flyttet til Genseipedia.