Genseiryu Karate-do Kyohan 2

Fra Genseipedia
Spring til navigation Spring til søgning
Genseiryu Karate-do Kyohan 2
  • Forfatter: Kunihiko Tosa.
  • Titel: Genseiryu Karate-do Kyohan 2.
  • Forlag: Shureido (1984).
  • Sprog: Japansk.

Eneste eksisterende bog om Genseiryu.

Siden Genseiryu blev officielt grundlagt i 1953, er der kun skrevet en enkelt bog herom. Kunihiko Tosa der er præsident og stor-mester for Genseiryu, havde ellers planlagt udgivelsen af to bind, hvoraf det første skulle omhandle basisteknik samt de grundlæggende kata'er. Men da der var størst behov for en bog om de avancerede kata'er, udgav han i 1984 kun bind 2, som desværre stadig er den eneste bog nogensinde udgivet om Genseiryu. Vi kan kun håbe, at Kunihiko Tosa i nær fremtid finder tid til at udgive bind 1. Genseiryu Karate-Do Kyohan 2 indeholder beskrivelser af Genseiryu's avancerede kata'er, de såkaldte "Tanren Kata". Bogen er på japansk, men vi har fået skriftlig tilladelse til at oversætte og udgive introduktionsteksten tilhørende hver af forordene og selve kataerne. Oversættelserne er i lighed med bogen beskyttet af Lov om Ophavsret. Genseiryu har i alt 18 kata'er bestående af 5 grundlæggende og 9 avancerede kata'er samt 2 bo kata'er og 2 nunchaku kata'er. Derudover trænes også 7 shitei kata'er som specificeret af All Japan Karate-do Federation.

Vi træner i Genseiryu således i alt 25 kata'er.

Forord af Kunihiko Tosa[redigér]

Kunihiko Tosa
  • Nedenstående er oversat fra japansk i bogen Genseiryu Karate-do Kyohan 2[1].
  • Oprindeligt udgivet på www.genseiryu.dk d. 9. marts 2000, flyttet til Genseipedia d. 25. oktober 2018.

Endelig fik jeg udgivet bogen "Genseiryu Karate-do Kyohan 2 - Avancerede Kata Samling", hvilket har været mit ønske i længere tid. Årsagen til at det tog så lang tid at udgive denne bog, er at det kræver omhyggelig planlægning og overvejelse samt efterforskning, at fuldende en bog der gerne skulle bestå - også til brug for fremtidige generationer. Desuden er jeg overbevist om, at det aldrig ville være blevet en rigtig bog om Genseriyu stilarten, uden instruktioner og godkendelse fra Seiken Shukumine, som er min tidligere instruktør samt grundlæggeren af Genseiryu Karate-Do. Jeg er overbevist om, at vi alle har et ansvar for at overlevere stilarten så korrekt som muligt! Det er vist unødvendigt at sige, at en sådan bog er uundværlig, når vi ønsker at overlevere vor stils særpræg til fremtidige generationer. Ingen stil kan have tilstrækkelig mening i at være uafhængig af andre stilarter, uden at have sin egen teori og sit eget særpræg. Uanset omfanget af en stils teori og særpræg, vil stilarten imidlertid være værdiløs, såfremt vi ikke yder en indsats for at udbrede stilarten og samtidig samle et vist antal personer, der accepteres af samfundet som gode borgere. Netop dette har været mit mål, både hvad venner og elever angår. Bogstaveligt talt har det været en livslang udfordring. Vort store engagement i undervisningen af stilarten, har resulteret i en stor udbredelse af Genseiryu - ikke kun i Japan, men over hele verden, hvor hver enkel klub til stadighed opnår gode resultater. Det ville måske have været bedre at forklare de grundlæggende teknikker først, men af en eller anden grund prioriterede jeg dog en forklaring af kata højest. Som en følge heraf, vil den næste bog omhandle de grundlæggende teknikker (Kihon Gyogi), basis kata, forud arrangeret kamp (Yakusoku Kumite), selvforsvars teknikker (Goshin Jutsu) og klassisk kampkunst (Kobudo). Denne bog er sammensat af både trænings kata og traditionelle kata. Udover disse, har jeg inkluderet en kata kaldet "Chinto", som jeg har lært af Hiroyasu Tamae - en mester i Shurite. Det er meget vigtigt at vi deler denne bog med andre udøvere af Genseiryu Karate-Do, idet vi netop træner en original stilart, men også fordi vi er organiserede i et forbund. Jeg håber inderligt, at denne bog vil være til stor hjælp for alle udøvere under deres træning i Genseiryu Karate-Do, men vi må endelig ikke glemme, at vi også er tilknyttet Japan Karate-do Federation, og at vi derfor må acceptere reglerne, som dette forbund har udarbejdet. For at støtte forbundet, har vi i vort træningspensum indarbejdet fire af de i alt otte kata, der er specificeret af Japan Karate Federation. Med hensyn til dette punkt, er det min klare overbevisning, at vore aktiviteter ikke er anderledes end andre stilarter. Efter at have modtaget undervisning af Mester Shukumine, modtog jeg undervisning af Mester Tamae. Af ham blev jeg instrueret i basis kataerne: Heian, Taikyoku samt Chinto. Han var endvidere den første præsident for Genseiryu Butokukai. Fra 1972 arbejdede jeg ni år for Japan Karate-do Federation. Jeg arbejdede sammen med Mester Eriguchi, som dengang var min overordnede. Han gav mig bl.a. mulighed for at spille en stor rolle som official ved Japan Martial Arts Festival, ved NHK sports program, og ved All Japan Children Martial Arts Tournament. Disse begivenheder forbliver uforglemmelige minder helt frem til i dag. Som det er velkendt, var Mester Otake den første leder af Tokyo Metropolitan Karate-do Federation. Han grundlagde fundamentet til det forbund vi kender i dag. Da jeg i 1969 grundlagde Nerima Ward Karate-do Federation og også arbejdede i Tokyo Metropolitan Karate-do Federation, udpegede han mig som PR Official. Jeg arbejdede ligeledes sammen med ham som kontorfuldmægtig. Jeg kan ikke takke ham nok for hans venlighed! Jeg arbejdede for Mester Takeshi Sasaki i fire år fra 1970, først som undersekretær, senere som fungerende leder. I denne periode var Mester Takeshi Sasaki chefleder for Tokyo Metropolitan Karate-do Federation. Nu er han vice præsident for organisationen. Han gav mig mulighed for at udvikle og tilegne mig ubeskrivelige værdier som menneske. Jeg takker ham for hans gavmildhed. Uheldigvis var det ikke muligt at få et forord fra ham denne gang. Mester Mano, som dengang var fungerende leder og min direkte overordnede, tog sig særdeles godt af mig, da jeg dengang arbejdede i 9 år som hans undersekretær. Han hjælper mig fortsat på forskellig vis. Der er selvfølgelig mange andre som har hjulpet mig og instrueret mig på forskellig vis igennem tiderne. Med hensyn til at skrive forord til denne bog, har jeg valgt kun at spørge dem der står mig nærmest. For deres bidrag med forord til denne bog, vil jeg her benytte chancen for at overbringe min tak til følgende mestre: Shukumine sensei, Hiroyasu Tamae, Eiichi Eriguchi, Ichizou Otsuke og Takaichi Mano. Mester Seiken Shukumine gav mange råd samt detaljerede instruktioner i forbindelse med udgivelsen af denne bog, ligesom han, som grundlægger af Genseiryu stilarten, tog ansvaret for det tekniske i bogen. Til slut vil jeg gerne udtrykke en speciel tak til Seiken Shukumine som grundlægger af vores stilart.

Forord af Seiken Shukumine[redigér]

Seiken Shukumine
  • Nedenstående er oversat fra japansk i bogen Genseiryu Karate-do Kyohan 2[1].
  • Oprindeligt udgivet på www.genseiryu.dk d. 9. marts 2000, flyttet til Genseipedia d. 25. oktober 2018.

Instruktører i karate betragter kata og kumite som værende uundværlige for at lære karate, men for at lære karatens natur, opnå indsigt, udvikle teknikker, vinde turneringer og for at opnå en total forståelse for essensen i karate som kampkunst, er vi dybt afhængige af, hvor effektivt vi lærer og træner både kata og kumite. Shihan Kunihiko Tosa har i sin anerkendelse af vigtigheden heraf, samlet alle Genseiryu's kata'er, og derefter udgivet dem i bogen "Genseiryu Karate-do Mester Tekst 2 - Avancerede Kata Samling". Jeg er sikker på, at dette storslåede arbejde vil være af fortsat vigtighed i fremtiden. Jeg værdsætter virkelig muligheden for at skrive dette forord til bogen. Da jeg grundlagde Genseiryu stilarten, tænkte jeg på, hvordan jeg kunne anvende fart og vinkler i kampteknikker, og hvordan jeg skulle bruge dem for at opnå de bedste resultater. Derefter tænkte jeg på, hvad der var den mest passende og effektive måde at bevæge sig på, samt på hvordan man i virkelig kamp skulle reagere på både rigtige og falske angreb (finter). Endelig kiggede jeg på, hvordan jeg kunne udvikle en optimal fysisk tilstand via brugen af grundlæggende teknikker og kata, for at fuldende stilarten Genseiryu. Ved at skabe disse særpræg, ønskede jeg at gøre stilarten Genseiryu forskellig fra andre stilarter. Selvom jeg sigtede i den rigtige retning, kan jeg ikke sige, at jeg fuldt ud har modnet stilarten. Jeg er dog overbevist om, at der findes instruktører som med succes har nået målet i deres træning og derfor har fået det bedste ud af stilartens originale særpræg, hvilket er af yderste vigtighed for mig. Jeg erkender, at vi umuligt kan kende værdien af noget kun ud fra dets særpræg, men hvad angår kampkunst, er en stil uden særpræg og teori uden værdi. I karates historie efter 2. Verdenskrig, påstod nogle "gymnasie"-elever, at "Kata ikke var værd at lære", og de droppede derfor kata i konkurrencer. Men realistisk set indeholder kata resultaterne fra udviklingen af alle teknikker i kampkunst. Også kata'ernes bevægelser, som kan anvendes i regulær kamp, kan blive genstand for forslag til skabelsen af nye teknikker. Derfor mener jeg, at folk som hævder, at "Kata ikke er værd at lære", ikke forstår hvad kampkunst i virkeligheden drejer sig om. Selvom kata bør overleveres strengt og præcist, vil de ændre sig og blive mere bevægelser for formens skyld i stedet for egentlig kamp. Jeg tror, at årsagen hertil er, at intet kan overleveres som det er fra person til person, og at hver instruktør uden klare kriterier for undervisning og udførelse, retfærdiggør sin egen måde at undervise på. Jeg er bange for, at denne tilstand med forskellige kata og vedvarende flertydighed, vil skade eksistensen af de respektive stilarter - inklusiv Genseiryu stilarten. Shihan Tosa har tænkt dybt og langt ind i fremtiden for Genseiryu stilarten med udgivelsen af denne bog, og jeg er overbevist om, at formålet med bogen er at redegøre for måden, hvorpå der skal undervises i kata, således at overleveringen kan ske uden misforståelser. Formålet er derfor uden tvivl at forebygge forkert undervisning. Bogen er ikke kun en manual, men et medium til at komme tættere på essensen i karate-do. Læses bogen ikke på denne måde, vil undervisning i karate være meningsløs. For at opnå en virkelig forståelse af stilarten, er det selvfølgelig ikke nok bare at læse bogen. For at opnå pålidelig instruktion i en hvilken som helst stilart, er det nødvendigt at have forståelse for, på hvilken måde en bog kan være gavnlig. Hver stilart må sigte mod at lære den generelle tanke i karate verdenen. Hver stilart må ligeledes tilsigte at forstå den tanke der ligger bag kampkunst generelt, samt yde en indsats for at lære om sin stilarts oprindelse. Uden disse mål er vi ikke kvalificerede som instruktører. Dette må vi til stadighed minde os selv om. Jeg er sikker på, at teknikkerne i stilarten Genseiryu har potentiale til utallige anvendelser og konstruktiv udvikling. Vi må dog justere nogle teknikker, som kun er udviklet i Genseiryu stilarten, til regler og traditioner i karate verdenen generelt. Endvidere burde teknikkerne i Genseiryu Karate-do anerkendes som en af de repræsentative stilarter i karate verdenen, men selvom jeg har min egen mening om dette emne, er der ikke plads til at referere til det her, på grund af den begrænsede plads til dette forord. Jeg vil derfor referere til det næste gang. Endelig vil jeg dedikere en besked til alle folk som elsker Genseiryu Karate-do: Karate er en måde, hvorpå vi træner os selv og søger en sand kunstart. Ved at mestre den, åbnes en anden vej foran os. Hinsides denne vej bliver vi i stand til at forstå den universelle essens i kampkunst. Det er ikke for meget at sige, at udgangspunktet for opnåelse af essentiel forståelse, findes i træningen af kata!

Referencer[redigér]

  1. 1,0 1,1 "Genseiryu Karate-do Kyohan 2", 1984.