Genseiryu DK (GKIF-Danmark)
Officielt hovedkvarter (honbu dojo) for Gensei Ryu Karate i Danmark siden februar 1997

Vi har 7 gæster online

Liste over de mest brugte japanske udtryk.

Age-uke
* Opadgående parade. Bruges i karate som et specifikt navn på en bestemt parade.

Chudan
* Midterste del (oftest kroppen fra bæltet til halsen) - mave og brystkasse.

Dan
* Trin, "grad". Direkte oversat betyder ''Dan'': "trin" - f.eks. ligesom et trappe-trin. På japansk er ordet "trappe" sammensat af netop to af disse tegn - ''DanDan''. De sorte bælter i Genseiryu kaldes ''Dan''-grader, der også mere specifikt kaldes 1.dan, 2.dan, 3.dan osv. Graden 10.dan er den højeste man kan opnå.

Densho
* Denshograder var de oprindelige karate grader, inden karate nåede til vesten, hvor man begyndte at bruge bæltefarver som gradsystem. Denshograder er ens i alle klubber og forbund, og er derfor den eneste måde, man kan sammenligne karate ka'ens niveau i forhold til andre klubbers karate ka'er.

Do
* Vej. Ordret oversat betyder ''Do'' helt enkelt: Vej (gade). I sammenhæng med Karate, skrevet som ''Karate-Do'', bliver meningen mere abstrakt. Meningen vej ændrer betydning og bliver mere omfattende, idet der således hentydes til Karate som en livsstil eller en "vej" i livet. Tegnet bruges også i forbindelse med gader, veje o.lign. på japansk.

Dohai
* En's ligemand/kvinde, en kollega.

Dojo
* Klub. Stedet hvor man træner vejen (''Do''). ''Dojo'' er sammensat af to japanske skrifttegn der betyder henholdsvis vej og sted.
* Direkte oversat betyder det: Stedet hvor man træner vejen (altså ''Do''). Men i almindelig japansk betydning, bruges ordet om trænings- eller øvelokale (træningssal eller gymnastiksal). Dojo er sammensat af to japanske skrifttegn der betyder henholdsvis vej og sted.

Gedan
* Den nederste del (oftest under bæltestedet). Henviser ikke til skridtet som mange fejlagtigt tror, men er mere en generel betegnelse for området fra bæltet og nedefter, altså den nedre del af kroppen.

Dogi, Gi
* Dragt. Japansk navn for dragt. Ordet Dogi benyttes også, idet Dogi består af to tegn do og gi. Dogi betyder således direkte oversat: Dragten man har på når man træner vejen (do).

Hajime
* Begynd, begyndelsen, åbningen, starten. Benyttes til at sætte træningen i gang efter Yoi.

Honbu
* Hovedkvarter.
* Honbu betyder hovedkvarter, og er en status der er gældende indenfor et bestemt geografisk område som f.eks. et land, amt eller region. Danmark er pga. sin forholdsvis lille størrelse dog ikke opdelt i mindre områder, og Danmark har således kun én Honbu (hovedkvarter). Hovedkvarteret beskrives ofte som Honbu Dojo (hovedkvarter-træningssted).
* Status som Honbu Dojo er i Danmark pr. 1. januar 2010 tildelt Hvidovre Karate Klub.
* Tidligere Honbu Dojo var Høng Karate Klub i perioden 19. januar 2002 - 31. december 2009.

Jodan
* Hovedområde.
* Øverste del (oftest over skulder/hals niveau). Henviser ikke specifikt til hovedet som mange fejlagtigt tror. Ordet betyder ikke hoved, men betyder øverste del/niveau, hvilket også omfatter hovedet.

Jutsu
* Teknik. Bruges ofte til at betegne forskellige former for kampkunst. F.eks. ''Ju-Jutsu''. Før i tiden brugte man betegnelsen ''Karate Jutsu'' i stedet for Karate-Do, som direkte oversat (dengang) betød: "Kunsten (kampkunsten) at benytte sig af tomme hænder".
* En kunst, en teknik, en måde, et trick, kneb. Bruges ofte til at betegne forskellige former for kampkunst. F.eks. Ju-Jutsu. Før i tiden brugte man Karate-Jutsu som betegnelsen for karate, som direkte oversat (dengang) betød: "Kunsten (kampkunsten) at benytte sig af tomme hænder".

Kokutsu-dachi
* Navn på benstilling, hvor størstedelen af kropsvægten er lagt på bagerste fod.

Kyohan
* Mestertekst. Oversættes til: Undervisningsmetode, undervisningsmodel eller tekstbog/lærebog. Denne betegnelse bruges ofte i lærebøger, skolebøger m.m. I Karate bruges udtrykket ofte sidst i en titel på f.eks. en bog. Kunihiko Tosa's bog hedder derfor Genseiryu Karate-do Kyohan 2, hvilket direkte oversat betyder: "Genseiryu Karate-do Lærebog".

Makiwara
* Anordning (pæl) til at træne sine stød, spark og andre teknikker med. Benyttes også til at hærde hænder og fødder, ved at man slår og sparker på den adskillige gange.

Neko-ashi-dachi
* Kattestilling. Benstilling hvor størstedelen af kropsvægten er lagt på bagerste fod. Forreste fod er løftet således at kun fodballen rører gulvet. Denne benstilling oversættes ofte ordret til Katte-ben-stilling eller frit oversat blot "Kattestilling".

Nippon
* Japan.
* Nippon betyder direkte oversat fra japansk: Japan.

Obi
* Bælte.

Osu
* Javel, ja, goddag m.m.
* Udtryk der ofte erstatter f.eks.: Ja, javel, hej, goddag, farvel m.fl. Udtrykket bruges ikke specielt meget i Japan, men ses meget brugt i vestlige klubber som erstatning for alle de japanske ord og udtryk som udøveren ikke kender. Dog ses det i enkelte klubber (også i Danmark), at man siger Hai i stedet for Osu! når man på dansk ellers ville have sagt ja. Det mest udbredte er dog uden tvivl at bruge ordet Osu!, idet de færreste kan japansk. Japanere som underviser vesterlændinge forventer faktisk at man benytter ordet Osu!, idet de samtidig forventer, at man ikke kan japansk. Der er med andre ord ingen grund til at undgå ordet, idet Osu! for længst er blevet dybt integreret i karate.

Sempai
* En's senior. Benyttes som betegnelse for en der har trænet længere end man selv har, eller overfor en som har en højere grad eller måske assisterer med undervisningen. ''Sempai'' er ikke en titel, men derimod en høflig tiltaleform.
* Dette udtryk betyder direkte oversat: En's senior. Dvs. at Sempai er en tiltaleform, som benyttes overfor en hvilken som helst person, der enten er ældre, mere erfaren eller bedrevidende i en specifik sammenhæng. Det skal lige bemærkes at netop dette udtryk ikke er en titel (hvilket er direkte misforstået i utroligt mange vestlige klubber). F.eks. vil en 6.kyu, som har været i klubben i 10 år, kunne blive tiltalt Sempai af en 1.dan. Sempai er ikke en titel, men en høflig tiltaleform, der benyttes når en ældre person bliver tiltalt af en yngre - uanset hvilken grad han har! Japanere betragter alder som værende senior, hvorimod grader kommer i anden række. Senior er i karate sammenhæng ikke altid den ældste, eller den som har den højeste grad, men derimod ofte den person som har været længst i klubben.

Sensei
* Lærer, instruktør. I vesten (herunder Danmark) bliver ordet ofte misforstået. Mange betragter ordet ''Sensei'' som en titel, hvilket det ikke er. Det er derimod en høflig måde at tiltale personer som underviser eller har en viden som er større end den man selv besidder indenfor et specifikt område.
* En lærer, en instruktør, en mester, en professor, en læge. Når japanerne f.eks. er til lægen, så kalder de lægen for sensei. Skoleeleverne i f.eks. 6.klasse kalder ligeledes deres lærer for sensei. Ordet bruges om enhver person, som på en eller anden måde underviser i et eller andet, men kan også bruges som en høflig og ærende betegnelse overfor ældre eller bedrevidende personer. Ordet bliver også brugt i karate-undervisning, men i vesten (herunder Danmark) bliver ordet ofte misforstået. Mange betragter ordet sensei som en titel, hvilket det på ingen måde er. Det er mere en meget høflig måde at tiltale personer som underviser eller har en viden som er større end den man selv besidder indenfor et specifikt område. F.eks. lægen der ved mere end patienten. I karate-sammenhæng kan ordet sensei godt bruges af en udøver med f.eks. 7.kyu når han tiltaler den daglige instruktør i klubben selvom pågældende måske kun har 3.kyu. Er underviseren en udøver som blot afløser eller hjælper den daglige instruktør, så er det mere almindeligt at bruge tiltaleformen Sempai. Hvis personen som underviser måske kun har 6.kyu men er meget ældre end den der bliver undervist (uanset graden) så er det ikke ualmindeligt at den yngre bruger tiltaleformen Sensei.

Shihan
* Lærer, professor. Benyttes som betegnelsen for en instruktør, som regel chefinstruktør.
* Direkte oversat: En lærer, en coach, en mester, en instruktør. Bruges faktisk aldrig i den daglige træning eller tiltale af instruktøren. Det er mere normalt og hensigtsmæssigt at benytte tiltalen sensei. Selvom enkelte stilarter accepterer brugen af Shihan om en udøver der har opnået 3.dan, så kræver det minimum 5.dan i Genseiryu og (Genseiryu Karate-do International Federation). Man kan generelt blive Shihan fra man er gradueret 5.dan, hvilket som hovedregel gælder alle stilarter, skoler og forbund. Udover selve graden kræves der dog også, at man bliver anerkendt som Shihan, hvilket udelukkende kan ske via [http://www.genseiryu.jp Genseiryu Karate-do International Federation] (Japan).
* I Danmark er der til dato kun blevet udnævnt en Shihan. Det er chefinstruktør i Danmark, Peter Lee, der som den eneste nogensinde i Danmark/Europa - ved en reel graduering i henhold til fuldt pensum - d. 11. oktober 2009 bestod den sjældne graduering til 6.dan. Peter Lee blev endvidere under et af sine mange træningsophold i Japan udnævnt til præsident for Genseiryu Karate-do International Federation (Danmark/Europa) d. 19. januar 2002.

Shinsa
* Graduering.
* Peter Lee er den eneste som i Europa har licens til at graduere i Genseiryu, og alle grader der i Europa sker uden Peter Lee's godkendelse/medvirken, har ingen som helst officiel autorisation i Genseiryu.

Soto-uke
* Udvendig parade. Parade med ydersiden af underarmen (føres indefra og ud).

Tsuki, Zuki
* Stød.

Uchi
* Slag, hus, inderside. Uchi kan have flere betydninger alt efter i hvilken sammenhæng ordet bliver benyttet. F.eks. Uraken-uchi (baghånds-slag), Watashi no Uchi (mit hus), ''Uchi-uke'' (parade med indersiden af underarmen). På japansk skrives de forskellige betydninger med forskellige skrifttegn, men de udtales ens.

Uchi-uke
* Parade med indersiden af underarmen.

Uraken
* Håndryg. Ura betyder simpelthen bagside og ken betyder næve. Dvs. at man benytter sig af bagsiden (håndryggen) af sin næve (knytnæve) til at ramme med.

Waza
* Udførelse, kunst, teknik, trick. Bruges i flæng når der snakkes teknik - faktisk det mest brugte ord til betegnelse af teknik indenfor kampkunst/kampsport.

Yoi
* Klar. Som instruktion: Gør dig/Jer klar. Som en ordre: Forbered dig, gør dig klar.

Yudansha
Udøver med en dan-grad (sort bælte). Det er ofte misforstået, at personer som kalder sig Yudansha skal være minimum 4.dan, hvilket absolut ikke er tilfældet. En person som har opnået 1.dan er lige så meget Yudansha som en udøver eller instruktør med f.eks. 9.dan. Yudansha er ganske enkelt en fælles betegnelse for personer og udøvere der har opnået et sort bælte - uanset graden. Yudansha er ikke en titel.

Zen
* (Buddhisme). Religion, men bruges i flæng om en højere bevidsthed, der kan opnås gennem meditation.

Zenkutsu-dachi
* Navn på benstilling, hvor størstedelen af kropsvægten er lagt på forreste fod.