Træning

Dojo-Kun

Dojo-KunDojo-Kun er fem overordnede målsætninger der som en del af helheden ligges særligt vægt på i både træningen såvel som i dagligdagen. Dojo-Kun skal minde udøveren om, at Genseiryu ikke kun er en stræben efter perfekte teknikker men også en stræben efter dybere forståelse for udvikling af individet med både moralske og etiske værdier.

  • Hitotsu - Ooinaru Yuuki o Yashinau Koto // En - Udvis Stort Mod
  • Hitotsu - Reigi o Taisetsu ni Suru Koto // En - Optræd Høfligt og Med Værdighed
  • Hitotsu - Haji o Shiru Koto // En - Vær Beskeden og Opmærksom
  • Hitotsu - Doryoku no Seishin o Yashinau Koto // En - Opbyg et Stræbsomt og Ihærdigt Sind
  • Hitotsu - Seijitsu o Mune to Suru Koto // En - Gør det til et Princip altid at være Omhyggelig

Karate er for Alle

Uanset om du ønsker at træne karate som selvforsvar, deltage i stævner eller blot træne for motionens skyld, så kan du få opfyldt dine ønsker hos os. Vi har plads til alle, idet træningen tilpasses den enkeltes forudsætninger gennem opdelt træning. Der afholdes hvert år adskillige arrangementer såsom lejre, stævner og kurser m.m.

Gratis Prøvetræning

Nye medlemmer kan starte hele året, men bedst er det i august/september/oktober og i januar/februar. Nye medlemmer har mulighed for gratis prøvetræning uden at skulle binde sig til et medlemskab. Er du interesseret i at prøve kræfter med Karate, er du velkommen til at møde op i klubben, men af hensyn til planlægning af træningen bør du møde op i god tid og meddele din ankomst til instruktøren senest 5 min. før træningen starter.

Påklædning

Når man træner karate, er man iført en traditionel hvid dragt. Dragten består af bukser og jakke med tilhørende bælte, der kan variere i farve, alt efter hvor mange gradueringer man har bestået. Dragten kan i en god og solid kvalitet erhverves billigt i klubben. I de første måneder kan man dog udmærket træne iført almindeligt sportstøj, som f.eks. en t-shirt og et par løstsiddende bukser. Der skal ikke tænkes på sko, da vi træner i bare fødder.

Alderskrav

Alle kan træne karate uanset alder. Dog bør børn være fyldt 8 år, men der sker undtagelser helt ned til 4-5 års alderen. Såfremt man er fyldt 8 år, vil man uden videre kunne melde sig ind, men er man ikke fyldt 8 år (eller fylder man ikke 8 år i opstartsåret), så skal man forud for evt. prøvetimer rette henvendelse til klubben. Årsagen til alderskravene er, at meget små børn ofte kan være meget tidskrævende, hvilket tager tiden og opmærksomheden unødigt fra de andre børn på holdene. Er barnet endnu ikke fyldt 8 år, vil det være op til chefinstruktøren at afgøre, hvorvidt pågældende barn kan melde sig ind i klubben eller ej. Er barnet fyldt 8 år (eller fylder barnet 8 år i det år der søges om medlemskab), er afgørelsen udelukkende forældrenes/barnets egen. Alle børn mellem 4-7 år er velkommen til at prøve træningen ganske gratis på lige fod med de andre børn. Da de pågældende klubber kan have egne regler omkring alderskrav, anbefales det, at klubben kontaktes forud for evt. prøvetimer.

Klubskifte

Har du trænet i en anden klub og er flyttet, eller har du måske et ønske om nye udfordringer, så kan du ligesom nye medlemmer få gratis prøvetræning. Du vil dog i modsætning til helt nye medlemmer også få mulighed for at træne sammen med de højere graduerede, alt efter hvilken grad du måske har med fra din gamle klub.

Klubsamarbejde

Hvis man er meldt ind i én af vore klubber, kan man frit og ganske gratis træne med også i de andre klubber. Samarbejdet gælder alle Genseiryu klubber i Danmark.

Genseiryu DK

Genseiryu DK (GKIF-Danmark) blev d. 19. januar 2002 stiftet af Peter Lee som en direkte underafdeling af "Genseiryu Karate-do International Federation (GKIF)". Genseiryu DK afholder hvert år flere arrangementer såsom lejre, stævner, kurser m.m., hvor både danske og udenlandske klubber og udøvere kan deltage.

Hovedkvarter

Peter Lee blev under sit første seks måneders træningsophold i Japan d. 18. februar 1997 udnævnt som chefinstruktør for Danmark. Den 19. januar 2002 blev Peter Lee endvidere udnævnt som chefinstruktør og officiel repræsentant (支部長, ShibuCho) for Genseiryu i Danmark såvel som Europa med hovedkvarteret placeret i Danmark. Høng Karate Klub er Honbu Dojo (hovedklub) i Danmark.

Gradueringer

Den nationale chefinstruktør udnævnes af hovedorganisationen "Genseiryu Karate-do International Federation (GKIF)", i praksis Shihan-Kai under GKIF-Japan. Chefinstruktøren er direkte ansvarlig for at de enkelte klubber lever op til de tekniske krav og har det niveau der kræves for at blive gradueret i Genseiryu. Det er derfor altid chefinstruktøren der udsteder gradueringsbeviser (herunder diplomer), som en anerkendelse af den grad, den pågældende har opnået. Ingen andre, heller ikke klubbernes instruktører, klubbernes bestyrelser eller lignende kan udstede sådanne beviser.

Alle der består en dan-grad (sort bælte) ved en graduering afholdt under Genseiryu DK, får sin grad registreret i GKIF og modtager som bevis på sin grad et diplom fra Genseiryus officielle hovedorganisation i Japan.

Gradueringer afholdt i Genseiryus navn i klubber der ikke er medlem af Genseiryu, eller gradueringer afholdt uden tilstedeværelse af den nationale chefinstruktør eller dem af ham anerkendte stedfortrædere anerkendes ikke! Sådanne gradueringer har ingen berettigelse i hverken Danmark, Japan eller nogen andre steder. Før du melder dig ind i en klub, og før du betaler for en graduering, bør du derfor kontrollere, at instruktøren og klubben er medlem af Genseiryu DK.

Medlemskab

Alle klubber i Danmark (samt Island, Grønland og Færøerne) der ønsker at være en aktiv del af en officiel organisation med solide rødder i Japan, kan søge optagelse. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om klubbens navn, adresse, telefon, instruktørernes navne og grader, antal medlemmer, træningssted og træningstider samt årsag til ansøgningen.