Genseiryu DK (GKIF-Danmark)
Officielt hovedkvarter (honbu dojo) for Gensei Ryu Karate i Danmark siden februar 1997

Vi har 5 gæster online

Genseiryu DK (GKIF-Danmark) blev d. 19. januar 2002 stiftet som en direkte underafdeling af "Genseiryu Karate-do International Federation (GKIF)". Genseiryu DK afholder hvert år flere arrangementer såsom lejre, stævner, kurser m.m., hvor både danske og udenlandske klubber og udøvere kan deltage.

Hovedkvarter

Shihan Peter Lee blev under sit første seks måneders træningsophold i Japan d. 18. februar 1997 udnævnt som chefinstruktør for Danmark. Den 19. januar 2002 blev Peter Lee endvidere udnævnt som chefinstruktør og officiel repræsentant (支部長, ShibuCho) for Genseiryu i Danmark såvel som Europa med hovedkvarteret placeret i Danmark. Hvidovre Karate Klub er Honbu Dojo (hovedklub) i Danmark.

Gradueringer

Den nationale chefinstruktør udnævnes af hovedorganisationen "Genseiryu Karate-do International Federation (GKIF)", i praksis Shihan-Kai under GKIF-Japan. Chefinstruktøren er direkte ansvarlig for at de enkelte medlemsklubber lever op til de tekniske krav og har det niveau der kræves for at blive gradueret i Genseiryu. Det er derfor altid chefinstruktøren der udsteder gradueringsbeviser (herunder diplomer), som en anerkendelse af den grad, den pågældende har opnået. Ingen andre, heller ikke klubbernes instruktører, klubbernes bestyrelser eller lignende kan udstede sådanne beviser.

Alle der består en dan-grad (sort bælte) ved en graduering afholdt under Genseiryu DK, får sin grad registreret i GKIF og modtager som bevis på sin grad et diplom fra Genseiryus officielle hovedorganisation i Japan repræsenteret ved stor-mester, Soke, Kunihiko Tosa og forbundspræsident og Shihan, Kiyohiko Tosa.

Gradueringer afholdt i Genseiryus navn i klubber der ikke er medlem af Genseiryu, eller gradueringer afholdt uden tilstedeværelse af den nationale chefinstruktør eller dem af ham anerkendte stedfortrædere anerkendes ikke! Sådanne gradueringer har ingen berettigelse i hverken Danmark, Japan eller nogen andre steder. Før du melder dig ind i en klub, og før du betaler for en graduering, bør du derfor kontrollere, at instruktøren og klubben er medlem af Genseiryu DK.

Medlemskab

Alle klubber i Danmark (samt Island, Grønland og Færøerne) der ønsker at være en aktiv del af en officiel organisation med solide rødder i Japan, kan søge optagelse. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om klubbens navn, adresse, tlf., evt. fax, instruktørernes navne og grader, antal medlemmer, træningssted og træningstider samt årsag til ansøgningen.

Kontakt

Kontakt os via menupunktet "Kontakt" ovenfor.