Genseiryu DK (GKIF-Danmark)
Officielt hovedkvarter (honbu dojo) for Gensei Ryu Karate i Danmark siden februar 1997

Vi har 29 gæster online

Alle former for tekster, billeder, logo'er osv. her på hjemmesiden er beskyttet af Lov om Ophavsret, hvilket betyder at der under ingen omstændigheder må kopieres eller gengives noget herfra på andre og lignende medier uden særlig skriftlig tilladelse! Mindre citater kan dog uden tilladelse benyttes på følgende betingelser:

Citaterne skal være akkurate og præcise!
Den originale kilde skal tydeligt fremgå af citatet med utvetydig henvisning!
Citatet skal indeholde link til www.genseiryu.dk!

Anmodning om enhver anden form for brug af materiale og tekster herfra er kun muligt efter indhentelse af specifik skriftligt tilladelse!