Genseiryu DK (GKIF-Danmark)
Officielt hovedkvarter (honbu dojo) for Gensei Ryu Karate i Danmark siden februar 1997

Vi har 10 gæster online

Peter Lee er direkte ansvarlig for udstedelse af samtlige licenser til udøvere og instruktører i Genseiryu i Europa herunder Danmark. Det er vigtigt at bemærke, at ingen andre fra hverken Danmark eller resten af Europa har opnået en sådan bemyndigelse for udstedelse af licenser. Den enkelte klub kan selvfølgelig udstede det man kalder klublicenser der således kun er gældende i selve den udstedende klub. Men disse licenser har ingen berettigelse i Genseiryu og er på ingen måde udtryk for, at de pågældende skulle have opnået en sådan licens i Genseiryu, tværtimod. Man kan således sagtens være klubinstruktør uden at være godkendt som instruktør af og i Genseiryu, idet kravene her er meget højere og strengere end hvad man kan og bør forvente af en klubinstruktør der f.eks. assisterer med undervisningen. Tidligere blev disse klublicenser påført Genseiryu's hjemmeside, idet klubberne ikke selv tidligere havde en hjemmeside. Desværre er denne omstændighed i mindst et kendt tilfælde for nyligt blevet misbrugt. Vi annoncerer derfor nu denne tydelige adskillelse.

Ikke Længere Gyldige

Licenser tidligere annonceret her på Genseiryu.dk var allesammen licenser udstedt af de forskellige klubbers egen ledelse. Disse licenser var således kun gældende internt i den enkelte klub. Licenserne havde en såkaldt løbetid på 1 år, og var betinget af, at de blev fornyet senest en måned før de udløb. Siden disse klublicencer for sidste gang blev udstedt i 2005, er der ingen der pt. (25. juni 2009) siden da har fået udstedt eller fornyet sine licenser. Dvs. at alle der i dag hævder at have en sådan licens måske nok engang fik tildelt en klublicens, men da disse forlængst er udløbet og derfor mindst er 4 år gamle, har ingen i dag en gyldig klublicens. Alle de klublicenser der tidligere blev annonceret her på Genseiryu.dk er således ikke længere gældende. Klubbernes evt. udstedelse af klublicenser i fremtiden vil blive annonceret på klubbernes egne hjemmesider, da sådanne licenser ikke har nogen berettigelse under Genseiryu. Således vil fremtidigt misbrug forhåbentlig kunne undgås.

Udstedte Gyldige Licenser

For at undgå evt. misforståelser og evt. fremtidig misbrug, skal det her understreges at der igennem årene kun er udstedt en licens af det internationale Genseiryu forbund: Genseiryu Karate-do International Federation til udøvere og instruktører i Europa, herunder Danmark. Denne licens tilfaldt Peter Lee i februar 1997, hvor han under sit første 6 måneders træningsophold i Japan blev udnævnt som chefinstruktør for Danmark. I januar 2002, blev Peter Lee ligeledes udnævnt som chefinstruktør for Europa samt repræsentant (Præsident) for Genseiryu i Europa og Danmark med hovedkvarteret placeret i Danmark. Peter Lee er pt. (pr. 15. juli 2003) tildelt licens som chefinstruktør på højeste niveau (A-licens) indenfor Genseiryu samt tildelt gradueringslicens til og med graden af 3.dan. Peter Lee er den eneste der nogensinde til dato er blevet tildelt sådanne licenser. Ingen andre i hverken Europa eller Danmark har således licens til hverken at undervise eller graduere i Genseiryu.