Genseiryu DK (GKIF-Danmark)
Officielt hovedkvarter (honbu dojo) for Gensei Ryu Karate i Danmark siden februar 1997

Vi har 16 gæster online

I Genseiryu benytter vi et gradsystem bestående af i alt 20 forskellige grader. De højeste 10 grader benævnes alle ''Dan''. De fleste består det første sorte bælte ''Shodan'' (også kaldet 1.dan, se nedenfor) efter 4-5 års ihærdig træning. Derefter kan man efter yderligere nogle års træning forsøge sig til 2.dan, 3.dan osv. Graden ''Judan'', 10.dan, er den højeste grad man kan opnå.

Mudansha

Fællesbetegnelse for personer, der endnu ikke har opnået en ''Dan''-grad (sort bælte). Betegnelsen bruges således som "fællesnævner" for alle der har bestået en ''Kyu''-grad.

Yudansha

Fællesbetegnelse for udøvere med en bestået ''Dan''-grad (sort bælte). Det er ofte misforstået, at personer som kalder sig Yudansha skal være minimum 4.dan, hvilket absolut ikke er tilfældet. En person som har opnået Shodan (1.dan) er lige så meget Yudansha som en udøver eller instruktør med f.eks. 9.dan. Yudansha er ganske enkelt en fælles betegnelse for personer og udøvere der har opnået et sort bælte - uanset graden. Yudansha er ikke en titel.

KYU-Grader (10.kyu - 1.kyu; Farvede bælter)

"Kyu" (elevgrad) er en betegnelse for hver af de første ti grader, alle med forskellige farver på bæltet. "Kyu"-grader opnås ofte med måneders mellemrum i modsætning til "Dan"-grader der oftest kræver års træning imellem hver grad.
* Bruges også om klasser, f.eks. 5.klasse (go-kyu). Dvs. at en person som har opnået 5.kyu kan betegnes som en udøver i 5.kategori (eller klasse).

Jukyu (10.kyu) - Blåt bælte. Laveste grad, eller første grad. Kyukyu (9.kyu) - Blåt bælte. Hachikyu (8.kyu) - Violet bælte. Nanakyu (7.kyu) - Violet bælte. Rokukyu (6.kyu) - Grønt bælte. Gokyu (5.kyu) - Grønt bælte. Yonkyu (4.kyu) - Grønt bælte. Sankyu (3.kyu) - Brunt bælte. Nikyu (2.kyu) - Brunt bælte. Ikkyu (1.kyu) - Brunt bælte.

DAN-Grader (1.dan - 10.dan; Sorte Bælter)

"Dan" (tekniske grader) er en betegnelse for hver af de grader der bæres synligt på kroppen i form af et sort bælte. Direkte oversat betyder "Dan": "trin", f.eks. et trappe-trin. På japansk er ordet "trappe" sammensat af netop to af disse tegn - ''DanDan''. Opnåelse af disse grader kræver ofte års træning imellem hver grad.

Shodan (1.dan)

Også kaldet 1.dan. Direkte oversat: Begynderniveau/level. Kan også betyde sort bælte af 1. grad (begynder grad). Bruges til at beskrive en udøver, der har opnået det første sorte bælte. ''Sho'' betyder ikke (som de fleste der dyrker karate ellers tror) "nr. 1". ''Sho'' betyder derimod "begynder". Det japanske skrifttegn der bruges til at skrive ''Sho'', er det samme tegn der benyttes i ordet ''Hajime'', som betyder "begynd". De fleste opfatter det sorte bælte som enden på karate-træningen. Ordet ''Shodan'' indikerer dog meget tydeligt, at japanerne har en helt anden opfattelse, og at man således er "begynder", når man bliver ''Shodan''.

Nidan (2.dan)
2.dan. Japansk betegnelse for sort bælte af 2.grad. Direkte oversat: 2.niveau/level. F.eks. Heian-Nidan - navnet på kata'en for 2.niveau. Kan også betyde sort bælte af 2. grad. Bruges til at beskrive en udøver, der har opnået sort bælte af 2. grad.

Sandan (3.dan) - Japansk betegnelse for sort bælte af 3.grad. Yondan (4.dan). Godan (5.dan). Rokudan (6.dan). Nanadan (7.dan). Hachidan (8.dan). Kyudan (9.dan). Judan (10.dan).